Betaald werk is het belangrijkste doel van de Werkmeester. Onze jobcoaches doen er dan ook alles aan om de kandidaten als een volwaardig lid van de maatschappij te laten uitstromen naar een passende en betaalde baan. Hiervoor moeten de potentiële arbeidskrachten wel eerst de nodige ervaring opbouwen.

We laten mensen eerst wennen aan het werk en de nieuwe werkomgeving, we brengen hen de benodigde werknemersvaardigheden bij en leren de werknemer om te gaan met zijn/haar beperkingen in een werksituatie. Bij het coachen naar werk, ondersteunen onze jobcoaches de kandidaten actief bij het vinden van een baan. Scholing en het aanleren van sollicitatie- en presentatievaardigheden zijn hierbij geëigende instrumenten.