Dit is wie we zijn, dit is ons bestaansrecht

Sterker nog, het is een onderdeel van onze naam

De Werkmeester is een erkende jobcoach-organisatie met als doel, het begeleiden van mensen naar en in betaald werk. De Werkmeester is er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie het zoeken en behouden van een baan soms een onmogelijke opgave lijkt. Wij voeren trajecten en /of jobcoaching uit voor de volgende doelgroepen:

  • mensen met een Wajongstatus
  • mensen met een structurele functionele beperking (SFB-status)
  • mensen vallend onder de participatiedoelgroep
  • maatwerktrajecten vanuit gemeenten.

We bieden deze mensen een individueel traject op maat. Om hen het benodigde vertrouwen te geven en het pad te effenen naar een reguliere baan of een andere vorm van maatschappelijke participatie.

Sinds 2008 heeft de Werkmeester tevens een aanwijzing Sociale werkvoorziening.

Waar anderen stoppen, gaan wij verder!