Aanvulling beleid Covid 19

In eerdere berichtgevingen hebben wij u geïnformeerd over ons beleid t.a.v. van de heersende Corona-pandemie en de regels die daarvoor door het RIVM en de overheid zijn opgesteld. Tot op heden is gebleken dat ons beleid succesvol is en er binnen De Werkmeester bv. en De Werkmeester Zorg in Heerlen nog geen besmettingen te melden zijn. Dit willen we natuurlijk ook graag zo houden.

Sinds 29-9-2020 om 18.00 uur zijn er van overheidswege nieuwe maatregelen van kracht die een nieuwe explosieve stijging van Corona-infecties moeten gaan verhinderen. Dit heeft ons als De Werkmeester bv. en De Werkmeester Zorg doen besluiten om ons huidig geldend beleid verder aan te scherpen. Gelet op de diverse doelgroepen die wij huisvesten en de daarmee gepaard gaande risico’s, vinden wij het noodzakelijk dat wij maatregelen nemen die zelfs verder gaan dan de maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM. Dit doen wij om de veiligheid van onze cliënten én onze medewerkers zo veel mogelijk te waarborgen. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze diensten en de zorgverlening zo optimaal mogelijk houden en blijven continueren.

Vanaf 29-09-2020 hanteren wij naast de basisregels zoals afstand houden, vaker handen wassen etc. de volgende regels:

1. In ons gehele gebouw aan de Spoorsingel 1 in Heerlen is, wanneer men zich verplaatst, het dragen van een mondkapje of gelaatsscherm verplicht. Enkel wanneer men op de werkplek zit, dan hoeft dit niet. Wanneer men vanwege luchtwegproblemen geen bescherming kan dragen, dan hoeft dit niet. Hiervoor kan bij de huisarts een schriftelijke bevestiging worden verkregen. Cliënten en werknemers krijgen mondmaskers ter beschikking gesteld die kunnen worden gewassen, maar het staat iedereen vrij een masker te dragen dat voor hem of haar het prettigst is. Daarnaast zorgen wij voor voldoende ventilatie.

Deze regeling geldt ook voor bezoekers.

2. Er zal een (nog) strengere screening plaatsvinden op de bekende symptomen zoals neusverkoudheid, droge hoest en verschijnselen van koorts. Met toestemming van de cliënt of medewerker kan contactloos een koortsmeting plaatsvinden. Wij zullen bij constatering van aanwezige symptomen te allen tijde betreffende persoon naar huis sturen en adviseren de huisarts te raadplegen. Pas bij 3 dagen koortsvrij óf een negatieve Corona-test mag men het gebouw weer betreden.

3. Alle bezoekers zal worden gevraagd om zich aan de receptie te registreren met in- en uitgangstijd. Dit stelt ons in de gelegenheid om aan een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD te kunnen meewerken. De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en worden na 14 dagen vernietigd. Wij vragen langs deze weg vriendelijk aan iedereen om hieraan mee te werken.

4. Actief deurbeleid: In het geval dat het aantal aanwezige personen het maximaal toelaatbare gaat overschrijden, zullen wij cliënten thuis moeten laten. Hierbij zullen wij de regel hanteren dat de meest kwetsbare cliënten voorrang genieten. Dit doen wij wederom om de zorgcontinuïteit zoveel mogelijk te waarborgen.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uitsluitend ons bedrijf te bezoeken of een afspraak te plannen wanneer dit dringend nodig is.

Mochten er van uw kant hierover vragen of suggesties zijn dan horen wij dit natuurlijk graag en zijn hiervoor altijd bereikbaar.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!