duurzame-inzetbaarheid-werkmeester

Werken aan werkplezier

Het lukt de meeste mensen wel om aan het werk te gaan. Maar aan het werk blijven, dat is soms lastig. Door allerlei oorzaken in de privésfeer of op de werkvloer, worden werknemers minder productief, minder gemotiveerd of vallen ze uit. Hoe langer iemand uit het werkproces is, hoe moeilijker het wordt om te re-integreren. Daarom zet De Werkmeester in op duurzame inzetbaarheid: jobcoaching en ondersteuning voor werkgevers en werknemers die te maken hebben met (dreigende) uitval.

Preventieve inzet

Werknemers ervaren soms al na kortdurend ziekteverzuim een drempel om terug te keren op de werkvloer. Dit kan leiden tot langdurige uitval en een intensief re-integratietraject. Om dat te voorkomen biedt De Werkmeester kortdurende interventies. U kunt ons inschakelen zodra een werknemer zich ziek meldt of dreigt uit te vallen. Bijvoorbeeld bij een werknemer met financiële zorgen of een problematische thuissituatie.

Kortdurende interventies en trainingen

Onze interventietrajecten zijn kortdurend en gericht op een vlotte, duurzame terugkeer naar het werk. We bekijken met de medewerker de oorzaak van de uitval en eventuele andere problemen die een rol spelen. We bekijken hoe we deze factoren kunnen voorkomen of verminderen en bieden handvatten om hier beter mee om te gaan. Uw werknemer kan meestal binnen 5 gesprekken weer aan de slag.

Naast interventies bieden we ook trainingen voor werkgevers en werknemers. Hiermee kunt u zelf (binnen uw organisatie) aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Voor leidinggevenden:

  • Begeleiding van instroom arbeidsbeperkten

  • Schuldenproblematiek herkennen bij medewerkers

  • Effectief communiceren bij verzuimingsgesprekken

Voor medewerkers:

  • Vitaliteit: energiek zijn en blijven

  • Sterk in je werk

  • Van Werk naar Werk