gemeenten en de werkmeester

Wat kan De Werkmeester voor gemeenten betekenen?

Gemeenten hebben in het kader van maatschappelijke participatie  allerlei nieuwe taken gekregen.

Doordat ze in mensen met een arbeidsbeperking en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt investeert kunnen zij net als ieder ander volwaardig meedoen in de samenleving.

De Werkmeester adviseert en ondersteunt gemeenten en bedrijven die willen voldoen aan een social return-verplichting. We kijken naar passende werkplekken, werven geschikte kandidaten en bieden de benodigde begeleiding en coaching aan deze werknemers.