jobcoaching de werkmeester

Met jobcoaching aan de slag

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben op de werkvloer soms wat extra ondersteuning nodig. Als werkgever kan het moeilijk zijn deze werknemers optimaal te begeleiden. Dan is jobcoaching de oplossing. De jobcoach ondersteunt de werknemer bij de dagelijkse werkzaamheden, en adviseert de werkgever over eventuele aanpassingen. Zo werken we samen aan een stabiele, langdurige werkrelatie.

Laat werknemers tot hun recht komen

Het doel van jobcoaching is dat de kandidaat leert om taken / werk zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en in zijn kracht komt. Zodra de kandidaat gestart is met een (proef)plaatsing start ook de inzet van de jobcoach door middel van ‘coaching on the job’. De jobcoach blijft vaak langere tijd betrokken. Zo krijgt de kandidaat alle ruimte om zich te ontwikkelen en om te leren. Want bij De Werkmeester vinden we: iedereen verdient een eerlijke kans op passend werk.

Hands-on aanpak

De begeleiding van de jobcoach beperkt zich niet tot theorie. We gaan hands-on aan de slag. De jobcoach observeert niet alleen maar geeft intensieve begeleiding, doet voor hoe iets moet en werkt met de kandidaat mee en helpt bij het creëren van overzicht en structuur. Zo leert de kandidaat stap voor stap wat hij of zij nodig heeft om te kunnen werken en maken we de kans op succes zo groot mogelijk.

Jarenlange ervaring heeft geleerd dat onze aanpak van één-op-één begeleiding op de werkplek resulteert in minimale uitval en minimaal (frequent of langdurig) verzuim. Met name ook omdat we niet alleen zicht hebben op de werkgerelateerde gebieden maar we zijn ook op de hoogte van de leefsituatie van de kandidaat en de eventueel daaraan gekoppelde problemaktiek. Bij afwezigheid wordt direct door de jobcoach actie ondernomen in de vorm van een huisbezoek of telefonisch contact.