klachten en geschillenregeling de werkmeester

Klachtenprocedure De Werkmeester B.V.

De Werkmeester werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Het is daarom ook wenselijk om een procedure vast te leggen voor de behandeling van (externe) klachten. Klachten kunnen schriftelijk zowel per post als per email op klachten@werkmeester.nl worden toegezonden.

Klachtenregeling de Werkmeester

contactinfo bellen Mailen Whatsapp Persoonlijk contact