missie en visie de werkmeester

Onze Missie

Iedereen aan het werk. Daar geloven we in.

De Werkmeester biedt één-op-één begeleiding voor mensen die wel willen werken, maar dit nog niet kunnen. Onze kandidaten hebben een steuntje in de rug nodig om passend werk te vinden. Want een beperking hoeft geen belemmering te zijn! Wij vinden dat iedereen die kans verdient. Daarom helpen wij met individuele coaching en ondersteuning. Maatwerk is onze kracht!

Onze visie

Iedereen heeft talent. Wij ontdekken waarvoor.

Wij geloven dat iedereen talent bezit. Onze uitdaging is om, samen met de kandidaten, te zoeken waar hun talent ligt en hoe ze dat kunnen inzetten in een baan. Kandidaten bij De Werkmeester hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Het lijkt voor hen soms onmogelijk passend werk te vinden en behouden. Maar ‘onmogelijk’ past niet bij ons!

contactinfo bellen Mailen Whatsapp Persoonlijk contact