reintegratie-werkmeester

Door re-integratie aan het werk

Bij de Werkmeester vinden we: iedereen verdient een eerlijke kans op passend werk. De Werkmeester biedt diverse reïntegratie-trajecten vanuit gemeenten en UWV voor kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt. Tot onze doelgroepen behoren o.a. participatiekandidaten, wajongeren, alleenstaande ouders en statushouders.

Kandidaten hebben behoefte aan een arbeidsplaats waar gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet alleen naar beperkingen. Zo’n kant-en-klare baan bestaat in onze ogen niet, die moet gecreëerd worden. Ten eerste door onze jobcoaches die in iedere kandidaat een potentiële arbeidskracht zien. Maar ook door werkgevers met een sociaal hart, die mensen een kans willen geven. En tenslotte door onze sociale partners, die zorgen dat kosten niet persé een sta-in-de-weg hoeven te zijn.

Het doel van onze trajecten is het aanleren van werknemersvaardigheden en beheersbaar maken van belemmeringen waardoor de zelfstandigheid vergroot wordt en de behoefte aan zorg en/of ondersteuning afneemt. Binnen deze trajecten leveren we maatwerk. Elke kandidaat volgt een programma wat op hem of haar is toegespitst.

Voor gemeente kandidaten hebben we diverse maatwerktrajecten zoals korte activeringstrajecten, praktijk assessments en begeleiding in beschut werk. Voor UWV voeren we al jaren trajecten “Werkfit” en “Naar Werk” uit. Werkfit is vaak de eerste stap binnen het re-integratieproces en is gericht op het ontdekken van de eigen competenties en mogelijkheden, Naar Werk is gericht op de daadwerkelijke zoektocht naar passend werk.

Uit de praktijk is gebleken dat niet iedereen klaar is om direct in te stromen in een Werkfit traject, maar dat er voor sommigen nog een stap vooraf nodig is. Voor deze groep kandidaten is er een aantal modulaire re-integratiediensten in het leven geroepen die De Werkmeester uitvoert.

bevorderen maatschappelijke deelname door de werkmeester

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Doel:
Weerbaarheid kandidaat verhogen waardoor een activiteit in groepsverband buitenshuis realiseerbaar wordt.
Onze werkwijze:
Vertrouwen opbouwen | inventariseren leefwijze en belemmeringen | aansluitende activiteit buitenshuis vaststellen, inregelen en begeleiden.
praktijk assessment

Praktijkassesments

Doel:
Onderzoeken participatie mogelijkheden klant, inzicht krijgen of en binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk te begeleiden is.
Onze werkwijze:
Binnen onze arbeidstrainingscentra of bij werkgevers werknemersvaardigheden in beeld brengen | Testmogelijkheden via Jobport.
begeleiding door scholing bij de werkmeester

Begeleiding tijdens scholing

Doel:
Voorkomen van voortijdige uitval tijdens opleiding, door middel van ondersteuning bij een door UWV ingekochte opleiding.
Onze werkwijze:
Begeleiding bij zowel theoretische als praktische studievaardigheden.

Traject ‘Werkfit Maken’

Hierin kijken we naar de vaardigheden die een kandidaat bezit, en welke ze nog beter moeten ontwikkelen. Het doel van ‘Werkfit Maken’ is dat de kandidaat zelfverzekerd door kan stromen naar een betaalde baan, eventueel met ondersteuning van het onderstaande traject ‘Naar Werk.’

Traject ‘Naar Werk’

Bij dit traject gaan we een stapje verder. De nadruk ligt hier op het begeleiden van kandidaten tijdens hun zoektocht naar werk. Want dat iemand wil en kan werken, betekent nog niet dat ze zomaar een baan gevonden hebben. Het doel van ‘Naar Werk’ is een succesvolle baan