UWV en De Werkmeester
werkfit maken traject uwv

UWV - Werkfit

Werkfit is vaak de eerste stap binnen het re-integratieproces en is gericht op het ontdekken van de eigen competenties en mogelijkheden.
naar werk

UWV - Naar Werk

Naar Werk is gericht op de daadwerkelijke zoektocht naar passend werk.
modulaire dienstverlening

UWV - Modulaire Dienstverlening

Uit de praktijk is gebleken dat niet iedereen klaar is om direct in te stromen in een Werkfit traject, maar dat er voor sommigen nog een stap vooraf nodig is. Voor deze groep kandidaten is er een aantal modulaire re-integratiediensten in het leven geroepen.

Modulaire Dienstverlening

bevorderen maatschappelijke deelname door de werkmeester

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Doel:
Weerbaarheid kandidaat verhogen waardoor een activiteit in groepsverband buitenshuis realiseerbaar wordt.
Onze werkwijze:
Vertrouwen opbouwen | inventariseren leefwijze en belemmeringen | aansluitende activiteit buitenshuis vaststellen, inregelen en begeleiden.
praktijk assessment

Praktijkassesments

Doel:
Onderzoeken participatie mogelijkheden klant, inzicht krijgen of en binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk te begeleiden is.
Onze werkwijze:
Binnen onze arbeidstrainingscentra of bij werkgevers werknemersvaardigheden in beeld brengen | Testmogelijkheden via Jobport.
begeleiding door scholing bij de werkmeester

Begeleiding tijdens scholing

Doel:
Voorkomen van voortijdige uitval tijdens opleiding, door middel van ondersteuning bij een door UWV ingekochte opleiding.
Onze werkwijze:
Begeleiding bij zowel theoretische als praktische studievaardigheden.