werkmeester en bedrijven

Wat kan De Werkmeester betekenen voor je bedrijf?

Er vindt een  verschuiving plaats naar een inclusieve arbeidsmarkt. Veel werkgevers willen graag hun steentje bijdragen.

Door de komst van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak vindt er een  verschuiving plaats naar een inclusieve arbeidsmarkt. De Werkmeester werkt vanuit de gedachte ‘iedereen doet mee’. Volwaardig deel uit maken van de samenleving en participeren naar vermogen. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel! Zo levert De Werkmeester een bijdrage aan de Banenafspraak: begin 2026 moeten er in totaal 125.000  banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De doelgroep

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;

  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;

  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);

  • Wajongers met arbeidsvermogen;

  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

De mensen voor wie de banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Veel werkgevers willen graag hun steentje bijdragen waarbij De Werkmeester hen met onze jarenlange expertise en ervaring hierbij ondersteunt en adviseert.

We doen dit door o.a. het inzetten van jobcarving, creëren van werkplekken, het werven en selecteren van kandidaten en het begeleiden en coachen op de werkplek.

Ons gezamenlijk doel: deze doelgroep te activeren en duurzaam aan het werk te krijgen en vooral te houden.