werkmeester-zorg

Wat bieden wij: dagbesteding, activering en begeleiding

De Werkmeester en De Werkmeester Zorg trekken waar mogelijk gezamenlijk op; De Werkmeester verzorgt re-integratietrajecten en biedt jobcoachondersteuning en De Werkmeester Zorg biedt dagbesteding, activering en begeleiding. Daarmee bieden we, voor hen voor wie dat van toepassing is, een totaalpakket van zorg en re-integratie.

Onze core doelstelling: duurzaam meedoen in de samenleving door het vinden en behouden van zinvolle activiteiten en werk waarbij we streven om een kandidaat met succes en naar tevredenheid te laten functioneren in een, waar mogelijk, zelfgekozen omgeving met zo min mogelijk professionele hulp.

Iedereen doet mee

We werken vanuit de gedachte “iedereen doet mee”. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel. Doordat de coaches van beide organisaties nauw met elkaar optrekken, ontstaat er een vangnet in zowel de thuissituatie als op de werk/participatieplek.

Als een kandidaat vastloopt in de thuissituatie kan dit gevolgen hebben voor werk/participatie. Andersom geldt hetzelfde. Door gezamenlijk de kandidaat te begeleiden, ieder met eigen expertise, werken we aan het beheersbaar maken van belemmeringen waardoor we veelal uitval op de werk/participatieplek kunnen voorkomen.